Lovely Flash templates from TemplateMonster!
Unijna karta charakterystyki produktu.
brak zdjęcia

Karta charakterystyki produktu jest Unijnym dokumentem, który powien znajdować się na etykiecie produktów niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Produkty niebezpieczne nie posiadające takiej karty nie mogą być oferowane i sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie unijne jasno określa jakie informacje powinna zawierać karta charakterystyki produktu. Informacje te są istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ponieważ dzięki karcie charakterystyki wiemy jakie czynności podjąć na wypadek niespodziewanych zdarzeń oraz jak zabezpieczyć prawidłowo miejsce zdarzenia aby było względnie bezpieczne.