Lovely Flash templates from TemplateMonster!
ekspertyza dendrologiczna

Współcześnie przy stawianiu jakiegokolwiek budynku niezbędne jest spełnienie wymogów prawnych, w tym również związanych z ochroną środowiska. Ekspertyza dendrologiczna jest ściśle związana z ochroną drzew. Dodatkowo ekspertyza dendrologiczna dotyczy obowiązku po stronie organu administracji publicznej ochrony pomników przyrody, jak również obszarów chronionych. Usługi w ramach ekspertyzy dendrologicznej oferuje przedsiębiorstwo Ikropka. Ekspertyza o powyższym charakterze nie jest jedyną usługą oferowaną przez przedsiębiorstwo Ikropka, gdyż dodatkowo znajdziemy również ofertę o charakterze projektowym, jak również nadzorczym. Skorzystanie z usług firmy ikropka umożliwia zaoszczędzenie przez firmę zarówno pieniędzy, gdyż możemy uniknąć nałożenia na nasze przedsiębiorstwo wysokich kar oraz dodatkowo pieniędzy. Oferta przedsiębiorstwa Ikropka umożliwia rozwiązanie problemów związanymi z doradztwem czy szkoleniem.