Lovely Flash templates from TemplateMonster!
bloczki fundamentowe

Mimo szybkiego rozwoju technologii w zakresie budownictwa, również jednorodzinnego, pewne elementy pozostają niezmienne od wielu lat, Zarówno w zakresie techniki budowlanej, jak i stosowanych materiałów. Najlepszym przykładem takiego materiału są bloczki fundamentowe. Ich główne zalety to: wytrzymałość (mówimy o bloczkach dobrej jakości),stosunkowo niewielki koszt jednostkowy oraz szybkość pracy związana głównie z ich rozmiarem, prostotą murowania oraz brakiem konieczności wykonywania czasochłonnych szalunków. Pamiętać należy przy tym, że bloczki fundamentowe tworzyć będą podstawę dla całego budynku, dlatego duże znaczenie ma jakość materiału, z którego są wykonane. Natomiast takie parametry jak powtarzalność kształtu pozwalają na sprawne przeprowadzenie procesu budowy.